MÀU SẮC & KÍCH THƯỚC

Bộ sưu tập KC1833 lấy cảm hứng từ cọc tiêu gỗ điều hướng tàu thuyền đi lại trên các vùng đầm phá.

  • Kích thước: 15 X 80 cm
  • Bề mặt: Mờ
  • Ứng dụng: Gạch sàn
  • Mã sản phẩm: KC1833