Mã số

Mô tả

Hình ảnh

Giá CK

KT 8988

Một khối điện tử

  • 680x390x525mm
  • Kiểu xả: xả xoáy.
  • Tâm xả: 300mm
  • Bộ xả: WDI
  • Phụ kiện: ron xiphon, van chia
    nước, dây cấp mạ.
  • Tặng vòi xịt K535

14,400,000