Showing all 5 results

Kích thước: 820x450x220mm Độ dày: 3mm Gồm vòi rửa chén NL, bình inox, rổ đa năng. 3.050.000
Kích thước: 1000x480x220mm Độ dày: 3mm Gồm vòi rửa chén NL, bình inox, rổ đa năng, hộc dao, gác thớt. 4.290.000
Kích thước: 1000x480x220mm Độ dày: 3mm Gồm vòi rửa chén NL, bình inox, rổ đa năng, hộc dao, gác thớt,… 4.700.000
Kích thước: 600x450x220mm Độ dày: 3mm Gồm vòi rửa, bình inox, rổ đa năng 2.200.000
Kích thước: 600x450x220mm Độ dày: 3mm Gồm vòi rửa, bình inox, rổ đa năng 3.400.000