Showing all 5 results

Kích thước: 550x440x200 mm Độ dày: 0.8mm 550.000
Kích thước: 900x500x200mm Độ dày: 0.8mm 1.170.000
Kích thước: 810 x 430 x200 mm Độ dày: 0.8mm Gồm: hộc dao. 1.190.000
Kích thước: 920x450x200mm Độ dày: 0.8mm Gồm: hộc dao, hộc rác 1.840.000
Kích thước: 1200x500x210mm Độ dày: 0.8mm Gồm: hộc rác. 1.880.000