BỘ SƯU TẬP 86 SERIES

- Đồng Thau mạ crome 1.400.000
- Đồng Thau mạ crome 2.060.000

Vòi chén mạ Chorme

Vòi chén – 86 Series – K86C

- Đồng Thau mạ crome 1.776.000

Củ sen mạ chrome

Củ sen – 86 Series – K86B

- Đồng Thau mạ crome - Kèm tay sen 2.100.000
- Đồng Thau mạ crome 4.600.000