BỘ SƯU TẬP 208 SERIES

- Đồng Thau mạ crome 1.600.000
- Đồng Thau mạ crome 1.890.000

Vòi chén mạ Chorme

Vòi chén – 208 Series – KC208C

- Đồng Thau mạ crome 1.810.000
- Đồng Thau mạ crome 4.330.000