BỘ SƯU TẬP 208 SERIES

- Đồng Thau mạ crome 1.600.000
- Đồng Thau mạ crome 1.890.000
- Đồng Thau mạ crome 1.810.000
- Đồng Thau mạ crome 4.330.000